1003 ASH PLACE, Squamish, BC V8B 0W2 – R2580450 - Paul Fraser - Pau...